Cụ thể như sau:

1 Hosting cũ có IP 103.48.81.44 đã chuyển sang địa chỉ ip mới là 103.121.88.44

2 Quý khách vui lòng trỏ IP của tên miền về IP mới để website hoạt động trở lại.